OVERPELT (Hoofdzetel), Leopoldlaan 44, 3900 Overpelt | Erkenning 2587

Categorie D

Categorie D

Vanaf 10/09/2008 is voor het rijbewijs D de Europese verordening in verband met de vakbekwaamheid in voege getreden.

Het examen is sinds die datum veel uitgebreider en moeilijker. Naast het examen voor het rijbewijs moet er nu ook een examen basiskwalificatie vakbekwaamheid afgelegd worden.

Verloop van de opleiding en gecombineerde examens categorie D:

(= tezelfdertijd behalen van het rijbewijs en basiskwalificatie voor vakbekwaamheid)

Theorieopleiding:

· 1 dag (of 3 avonden) voorbereiding wegcode

· 2 dagen voorbereiding vakbekwaamheid

Theorie-examens:

· 100 theorievragen op PC (50 vragen wegcode en 50 vragen vakbekwaamheid): 100 min.

· 8 casestudy’s op PC: 80 min.

· 10 vragen mondelinge proef met examinator: 60 min.

Praktijkopleiding:

· Geschatte opleidingsduur niveau rijbewijsexamens: 12 uur praktijk

· Geschatte opleidingsduur niveau vakbekwaamheidexamens: 6 uur praktijk

à Totale geschatte opleidingsduur: 18 uur praktijk.

Opmerking: het reële aantal lesuren is afhankelijk van factoren zoals de voorkennis van de kandidaat, de snelheid waarmee hij de opgedane kennis verwerkt en kan uitvoeren, en het te bereiken niveau wat van de kandidaat gevraagd wordt tijdens het praktijkexamen. Het aantal lesuren wordt aangepast in functie van de noodzaak en in samenspraak met de kandidaat.

Praktijkexamens:

· Manoeuvres op afgesloten terrein: 15 min.

· Praktijkexamen vakbekwaamheid: 30 min.

· Praktijkexamen op de openbare weg: 90 min.

=> Voor meer informatie kan u hier onze folder downloaden.


Over ons

Sinds 1965 organiseert Rijschool Hendriks opleidingen voor het behalen van een rijbewijs in de provincie Limburg en in een deel van de provincie Antwerpen.

We zijn ook lid van

federdrive 0001

transportacademy 0000

Contact

Mail: info@hendriksrijschool.be

OVERPELT (Hoofdzetel), Tel: 011/80.98.80
LOMMEL, Tel: 011/54.53.91
EKSEL,Tel: 011/80.98.80
HAMONT, Tel: 011/44.70.65
BALEN, Tel: 014/81.24.23
MEERHOUT, Tel: 014/30.86.93
Rijschool Hendriks andere vestigingen
HendriksAutorijschool
Taxi Hendriks
taxiHendriks