OVERPELT (Hoofdzetel), Leopoldlaan 44, 3900 Overpelt | Erkenning 2587

Categorie C

Categorie C MET vakbekwaamheid

Categorie C MET vakbekwaamheid

Verloop van de opleiding en gecombineerde examens categorie C + vakbekwaamheid
(= gelijktijdig behalen van het rijbewijs en basiskwalificatie voor vakbekwaamheid).

Theorieopleiding:
• 3 avonden les of een dagopleiding voorbereiding wegcode
• 2 dagen voorbereiding vakbekwaamheid

Theorie-examens:
• 100 theorievragen op PC (50 vragen wegcode en 50 vragen vakbekwaamheid): 100 min.
• 8 casestudy’s op PC: 80 min.
• 10 vragen mondelinge proef met examinator: 60 min.

Praktijkopleiding:
• Geschatte opleidingsduur niveau rijbewijsexamens: 10 uur praktijk
• Geschatte opleidingsduur niveau vakbekwaamheidexamens: 6 uur praktijk
• Totale geschatte opleidingsduur: 16 uur praktijk

Opmerking: het reële aantal lesuren is afhankelijk van factoren zoals de voorkennis van de kandidaat, de snelheid waarmee hij de opgedane kennis verwerkt en kan uitvoeren, en het te bereiken niveau wat van de kandidaat gevraagd wordt tijdens het praktijkexamen. Het aantal lesuren wordt aangepast i.f.v. de noodzaak en in samenspraak met de kandidaat.

Praktijkexamens:
• Manoeuvres op afgesloten terrein: 15 min.
• Praktijkexamen vakbekwaamheid: 30 min.
• Praktijkexamen op de openbare weg: 90 min.

Hoe inschrijven - praktische werkwijze:
1. Vul de overeenkomst cat. C + vakbekwaamheid in mail deze naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Gelieve deze volledig en in hoofdletters in te vullen. U hoeft geen andere documenten door te mailen (bv. kopie identiteitskaart, rijbewijs,…)
2. Wenst u gebruik te maken van subsidies via de KMO-Portefeuille dan moet u na het ondertekenen van deze overeenkomst en uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding deze subsidie aanvragen via www.KMO-Portefeuille.be (voor meer info zie onze folder ‘KMO-Portefeuille-info’). Het erkenningsnummer van Autorijschool Hendriks is DV.O101248. Deze subsidies kunnen niet gecombineerd worden met opleidingscheques voor werknemers. De retributies van het examencentrum komen niet in aanmerking voor subsidies.
Opmerking: Gelieven de aanvraag tijdig te doen. Indien u de eerste keer KMO Portefeuille aanvraagd moet u een toegangcode aanvragen bij de vlaamse overheid en dit kan oplopen tot 14dagen.
Indien u de subsidie niet op tijd hebt aangevraagd kan deze niet goedgekeurd worden!
3. Maak nu reeds een afspraak met een arbeidsgeneeskundige dienst voor het attest van rijgeschiktheid groep 2 (medische schifting). Dit dient in orde te zijn ten laatste bij de aanvang van de praktijklessen. Indien u niet aangesloten bent bij een arbeidsgeneeskundige dienst kunt u contact opnemen met IDEWE (011/24.94.70).
4. Planning theorielessen: Neem contact op met Autorijschool Hendriks (011/80.98.80 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
5. Afleggen theorie-examens in het examencentrum naar keuze (zie verder voor de dichtstbijzijnde examencentra – volledige lijst zie www.goca.be). U dient voorafgaandelijk een afspraak te maken op het examencentrum.
6. Planning praktijklessen: zodra u geslaagd bent voor de 3 theorie-examens en het attest van rijgeschiktheid in orde is, brengt u ons hiervan op de hoogte via tel. 011/80.98.80. Een voorstel van planning voor de praktijklessen zal met u afgesproken worden.
7. U brengt bij de eerste praktijkles de documenten ‘aanvraag om een voorlopig rijbewijs’ en ‘attest van rijgeschiktheid’ mee.
8. Het lesgeld voor de theorieopleiding dient op voorhand betaald te worden. Indien er een bestelbon is van een bedrijf, zal de factuur opgemaakt worden na de theorieopleiding. Zodra de afspraken voor de praktijklessen vastgelegd zijn, zal een voorschot factuur opgemaakt worden voor 16 uur praktijkles. De afrekening van de volledige opleidingskosten zal opgemaakt worden na het beëindigen van de opleiding.

Andere kosten verbonden aan rijbewijs - vakbekwaamheid cat. C (incl. BTW):
Retributie theorie-examen 100 vragen op PC examencentrum (100 min.): 58,00 €
Retributie theorie-examen 8 case-study’s op PC examencentrum (80 min.): 49,00 €
Retributie mondeling examen 10 vragen examencentrum (60 min.): 102,00 €
Retributie praktijkexamen manoeuvres examencentrum (30 min.): 41,00 €
Retributie praktijkexamen vakbekwaamheid examencentrum (50 min.): 60,00 €
Retributie praktijkexamen manoeuvres en vakbekwaamheid (80 min.): 81,00 €
Retributie praktijkexamen openbare weg examencentrum (100 min.): 142,00 €
Retributie gemeentehuis (omwisseling rijbewijs): 25,00 €
Opmerking: Als het praktijkexamen ‘manoeuvres’ en ‘vakbekwaamheid’ onmiddellijk na elkaar afgelegd worden is er een korting voorzien van 20 €.

Download onze infobrochure over de KMO-portefeuille:
KMO portefeuille


Over ons

Sinds 1965 organiseert Rijschool Hendriks opleidingen voor het behalen van een rijbewijs in de provincie Limburg en in een deel van de provincie Antwerpen.

We zijn ook lid van

federdrive 0001

transportacademy 0000

Contact

Mail: info@hendriksrijschool.be

OVERPELT (Hoofdzetel), Tel: 011/80.98.80
LOMMEL, Tel: 011/54.53.91
EKSEL,Tel: 011/80.98.80
HAMONT, Tel: 011/44.70.65
BALEN, Tel: 014/81.24.23
MEERHOUT, Tel: 014/30.86.93
Rijschool Hendriks andere vestigingen
HendriksAutorijschool
Taxi Hendriks
taxiHendriks